Kategorie

Producenci

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy  regulamin  określa  zasady  dokonywania  zakupów  w  Sklepie  Internetowym  prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.abc-auto.sklep.pl. 

Sprzedającym zwanym również Sprzedawcą zwanym także zamiennie „Usługodawcą”. Sprzedającym  jest  ABC AUTO Magdalena Wijatyk dostępny  pod  adresem  66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Kosynierów Gdyńskich 15  prowadzący  działalność na  podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej; wpisany pod numerem NIP:5992682352, Regon: 081153433, .nr.telefonu kontaktowego 884 888 681 oraz e-mail sprzedaz@abc-auto.sklep.pl

 

§ 1 Definicje

 

1.  Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.  Klient (Kupujący)  –  osoba  fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba  prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3.  Przedmiot  transakcji  -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej  Sklepu Internetowego.  Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje   się   do   niezwłocznego   poinformowania   Kupującego   o   zaistniałej   sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4.  Towar  – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5.  Produkt  – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym

6.   Umowa  Sprzedaży –  umowa  sprzedaży  Produktów  w  rozumieniu  ustawy  Kodeks  cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7.  Sklep  Internetowy  ABC AUTO   (Sklep,  Sklep  Internetowy)  –   serwis internetowy dostępny pod adresem www.abc-auto.sklep.pl  za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

8.  Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.abc-auto.sklep.pl 

9.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

§ 2 Zasady ogólne i Składanie zamówień


1.  Sklep internetowy ABC AUTO prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet

2.   Wszystkie produkty oferowane w sklepie ABC AUTO są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.abc-auto.sklep.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4.  Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą e-mailową.

5.  Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.  Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe w godzinach pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy (niedziela, święta) oraz soboty będą realizowane w najbliższy dzień roboczy-pracujący.

6.  Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane do wysyłki, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu dla kuriera i adresu e-mail.  W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. 

7.  Kupujący po dokonaniu rejestracji powinien  podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania  dostępu do swojego konta.  Login Klienta to podany przez niego  adres  e-mail.  Hasło  jest  ciągiem  znaków   ustalanych   przez   Klienta.   Hasło   Klienta  nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8.  Po  złożeniu  przez  Klienta zamówienia,  otrzyma  on  automatyczną  odpowiedź  ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia zależny jest od wpływu należności na rachunek bankowy podany w zakończeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji  „za pobraniem - płacę przy odbiorze”.

 

 

  § 3  Dostawa Towaru i Płatności 


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę Vat.

2. Rodzaj płatności podano przy każdym z produktów wraz z podaną ceną dostawy.  Sposób zapłaty może nastąpić poprzez wybór kupującego jednej z metod :

     a)  Przedpłata - Przelewem na konto MBANK PL  60114020040000300275036672

     b) Pobranie - Płatność nastąpi przy odbiorze przesyłki od Kuriera 

     c) Odbiór Osobisty - Płatność nastąpi przy odbiorze towaru.

3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów Europy.

4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.  

5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz IN-POST z wykorzystaniem Paczkomatów.  Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu.

6. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy wyborze opcji wysyłki. Jest to czas dostawy deklarowany przez doreczyciela-przewoźnika ( kuriera-listonosza ).Przy wyborze opcji płatności „przelew”  do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu ( zwykle 1dzień roboczy przy przelewach międzybankowych ).

7. Przesyłki kurierskie są wysyłane w dni robocze ( pracujące ) do godz. 13.

8. Kupujący pokrywa koszty dostawy (wysyłki)  widoczne w podsumowaniu koszyka zamówień przy wyborze dostawy. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego rodzaju transportu oraz sposobu płatności.  

9. Szczegółowe informacje dotyczące form przesyłek za pośrednictwemi kuriera lub Poczty Polskiej oraz przesyłek do paczkomatów INPOST zawarte są w regulaminie Dostawa i Wysyłka

 

 

 § 4. Gwarancje, reklamacje i odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Termin 10-dniowy, w którym Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

3. Przy odstąpieniu od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań.  To co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Zgodnie z ustawą,  możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych za  zgodą  Konsumenta,  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa  w  art.  7  ust.1,  dotyczących nagrań  audialnych  i  wizualnych  oraz  zapisanych  na  nośnikach  programów  komputerowych  po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, produktów  na specjalne zamówienie oraz dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5.  Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

6. W  przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy-Sprzedawcy.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych

8. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na podany przez konsumenta w formularzu numer rachunku bankowego lub w inny wybrany sposób przez Klienta.

9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

11.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: [biuro@abc-auto.sklep.pl].   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni

12. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej 

13. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

14. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 

  

 § 5 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych podawanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami w celu realizacji wysyłki jest Sprzedawca.

2.  Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

3,  Regulamin Polityki Prywatności szczególowo zawarty tutaj.

 

 § 6 Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z  dnia 2  marca  2000  r. o  ochronie  niektórych  praw  konsumentów  oraz  o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca  2002  r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z podaniem terminu do 14 dni wejścia w życie zmian/nowego regulaminu. 

4.  Data opublikowania regulaminu 28 stycznia 2014r.